Zero Motorcycles to Compete in 2011 AMA Mini Moto SX